Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a YourGo Next Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Frangepán u. 84/B III/3.; cégjegyzékszám: 01 09 982487; adószáma: 23877344-2-41; elérhetőségek: yourgonextkft@gmail.com, +36309138831, továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.beautik.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Webáruház) történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, melyet jelen szerződés meghatározott és a Felek között jön létre.
1.2 A Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF alkalmazásával mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) bekezdésében foglaltak.
1.3 Fogyasztói vásárlás a Szolgáltató által üzemeltetett www.beautik.hu honlapon történő regisztrációt követő, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.4 Szolgáltató által üzemeltetett webshopot a www.beautik.hu oldalon történő regisztrációt követően bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap teljes körű kitöltésével kerülhet sor a Szolgáltató adatbázisában történő regisztrációra.
2.2 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során kizárólag helytálló és valóságos adatokat ad meg Szolgáltató részére.
2.3 Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által tévesen, pontatlanul, avagy nem valóságosan megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, valamint hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a Megrendelő által kapott bejelentkezési jelszó elfelejtéséért, továbbá annak illetéktelen harmadik személyek általi, nem a Szolgáltatónak felróható okból történő felhasználásáért semminemű felelősség nem terheli, a jelszó elfelejtéséből, valamint az adatokkal való, nem szolgáltatónak felróható okból történő visszaéléssel okozott károkért helytállási kötelezettség nem terheli.
2.4 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az általa hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Fiókom” menüpontban van lehetőség.
2.5 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az aktív rendelést érintő adatok módosítására kizárólag az ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség (beautik@beautik.hu).

3. MEGRENDELÉS

3.1 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az általa forgalmazott termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, valamint a termékek használatára vonatkozó utasításokat a kiválasztott termék információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Amennyiben a megrendelés leadását megelőzően a kiválasztott termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.
3.2 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az általa forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a megrendelt áruhoz mellékeli. Amennyiben a megrendelés során Megrendelő esetlegesen nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, melyet haladéktalanul pótol Szolgáltató.
3.3 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.4 A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
3.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
3.6 Szolgáltató megrendelést kizárólag a www.beautik.hu cím alatti weboldalán keresztül, csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, kártérítésért való felelősségét kifejezetten kizárja.
3.7 A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.8 Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat az Ügyfél a Szolgáltatóhoz. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Szolgáltató raktárában lévő termékek szállítási határideje 1-3 munkanap. Amennyiben Szolgáltatónak a gyártótól, készítőtől kell megrendelnie a terméket, a várható szállítási határidő 2-3 hét. Ha bármilyen okból a szállítás hosszabb időt igényel, ebben az esetben Szolgáltató e-mailben vagy telefonon egyezteti Megrendelővel, hogy a hosszabb megrendelési idő ellenére is fenntartja-e a megrendelést.

A Szolgáltató a megrendelt árut az MPL, a Magyar Posta Logisztikai üzletága szolgáltatásának igénybevételével, az MPL futárszolgálat által meghatározott szállítási díj ellenében házhoz szállítja a Megrendelő által a regisztrációkor megadott szállítási címre, melyet a megrendelés visszaigazolásában is megerősít.
4.2 Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben azonos Megrendelőtől, azonos napon, azonos szállítási címre több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából együtt kerülnek figyelembevételre.
4.3 Házhozszállítást Budapestre és vidékre egyaránt kérhető. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is.
4.4 A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.
4.5 Sikertelen kézbesítés esetén Szolgáltató ingyenes másodszori lehetőségét biztosítja a Megrendelőnek.

4.6 Fizetési feltételek:
Megrendelő a megrendelt termékeket és a kiszállítás díját több módon egyenlítheti ki:
- átutalással,
- bármelyik K&H bankfiókban bankszámlára történő befizetéssel,
- utánvéttel (kézpénzzel a futárnak).
Banki adatok:
YourGo Next Kft.
Számlaszám: K&H bank: 10401804-50526553-75761007

5. ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

5.1 Amennyiben Megrendelő a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül, a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezései szerint megteheti.
5.2 Megrendelő az 5.1 pontban foglalt elállás jogát az általa megrendelt termék részére történő átadásának napjától jogosult gyakorolni.
5.3 Megrendelő vásárlástól való elállását a Szolgáltató webáruházában (www.beautik.hu) a visszáru kérelem formula kitöltésével kell igazolnia.
A terméket mindkét esetben eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére (YourGo Next Kft., 1135 Budapest, Frangepán u. 84/B III/3). Személyes ügyintézésre nincs lehetőség.
5.4 Szolgáltató rögzíti, hogy kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni Megrendelő részére.
5.5 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, a jogszabály alapján megillető elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent számára, a termék Szolgáltató székhelyére történő visszajuttatásáról azonban neki kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni Szolgáltató székhelyére, egyúttal gondoskodnia kell a termék eredeti, sértetlen állapotban, számlával együttes, mihamarabbi visszajuttatásáról. Utánvétes és portós csomagot nem áll módunkban átvenni.
5.6 Szolgáltató rögzíti, hogy Megrendelő elállása esetén jogosult követelni Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését.
5.7 Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Megrendelő részére.
5.8 Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben Megrendelő az általa megrendelt és kiszállított terméket nem veszi át, vagy az átvételt kifejezetten megtagadja, úgy ezen eljárását Szolgáltató a létrejött fogyasztói szerződéstől történő elállásának tekinti, melyre vonatkozólag az elállás jogkövetkezményei alkalmazandóak.

6. SZAVATOSSÁG

6.1 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az általa forgalmazott termékek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, így jótállást nem biztosít azokra. A termékek vonatkozásában a fogyasztók felé a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint 6 hónap szavatosságot vállal. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények esetén Szolgáltató a 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
6.2 Szavatossági igény a csomagban kapott számlával érvényesíthető. Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás hibás teljesítésből ered.
6.3 Szavatossági igény kizárólag a termék hibájából fakadó igény esetén érvényesíthető. A hibátlan, minőségileg megfelelő, de egyéb okból érvényesíteni kívánt fogyasztói igények (pl.: nem megfelelő méret vagy szín) vonatkozásában a szavatossági igények érvényesítése a jelen szerződés 5.1 pontjában foglaltakat meghaladóan kizárt, az ilyen okból fakadó fogyasztói igényeket Szolgáltató egyedileg bírálja el.
6.4 A vásárlástól számított 6 hónapon belül Szolgáltató köteles az Megrendelő által bejelentett hibás teljesítési kifogást kivizsgálni. A vásárlás időpontjától számított 6 hónapon túl a vásárló a kifogása rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat.
6.5 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a szavatossági igény kivizsgálása és elfogadását követően, a Megrendelő által elvárható rendeltetésre figyelemmel elsődlegesen a hibás termék kijavítását, avagy kicserélését jogosult kérni, avagy esetlegesen kártérítést biztosít lehetőség szerint az igény bejelentését követő 15 napon belül. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy árleszállításra avagy elállásra kizárólag a kicserélés avagy kijavítás eredménytelensége esetén jogosult.
6.6 A szavatossági igény benyújtásáról jegyzőkönyv felvételére kizárólag csak személyes ügyintézés esetén van lehetőség, az egyéb módon bejelentett és kivizsgált szavatossági igényekről vagy fogyasztói panaszokról Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja Megrendelőt legfeljebb az igény bejelentését követő 30 napon belül, melyek a Fgytv. 17/A. § szakasza szerinti fogyasztói panasznak minősülnek.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket ide kattintva tekintheti meg:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az általa leadott megrendelés ajánlatnak minősül, melyet az egyoldalú jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok szerint, a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolást követően Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem jogosult visszavonni. A Megrendelő által jelen szerződés rendelkezései szerint megküldött megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával a felek között szerződés jön létre, mely a megrendelt áru, megrendelésben foglaltak szerinti kiszállításával és átvételével válik teljesítetté.
7.2 A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
7.3 Szolgáltató rögzíti, hogy a felek között folytatott egyéb kommunikáció útján leadott megrendelés valamint a Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
7.4 Szolgáltató rögzíti, hogy a weboldalán való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.5 Szolgáltató kijelenti, hogy nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.6 Szolgáltató rögzíti, hogy az Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
7.7 Választhatóan megadható adat megadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.
7.8 A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során az Ügyfeleknek tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.
7.9 A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.
7.10 Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.11 A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

Még nincs hozzászólás

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.

Hírlevél

Íratkozz fel a hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a következő nyereményjátékunkról és akciós ajánlatainkról, valamint a Próbafülke soronkövetkező eseményeiről.
(Havi 1-2 levelet küldünk)

  • Nálunk minden ruha új és kiváló minőségű!
  • Bármilyen kérdés esetén rendelkezésedre állunk!
  • Gond nélkül cserélünk vagy visszatérítjük a vételárat!
  • Írj nekünk! hello@beautik.hu